Обект „Монтевидео“ се намира в кв. Овча купел, на ул. Монтевидео 26А, в непосредствена близост до НБУ. Обектът се състои от от две сгради – А и Б. Сграда А е 9-етажна и ще бъде разположена от външната страна на парацела, откъм улицата. Сграда Б е на 7 етажа и се намира от вътрешната страна, зад сграда А.

Двете сгради разполагат с едностайни, двустайни и тристайни апартаменти, а на подземното ниво – общ сутерен на сградите – са подземни гаражи.

Районът е тих, спокоен, с ниско застрояване, което позволява да се открие красива гледка към планината. Разположението на обекта и разнообразието на жилища в него предоставя добра възможност както за подходящи инвестиционни вложения, така и за намирането на прекрасен дом.

Изпълнението на обекта започна края на декември 2020 г и ще продължи приблизително 30 месеца.

Сграда „А“

Етаж 00 – кота ±0.00м. (Сграда А)

 • АП.57 – обща площ 55,57 кв.м.(чиста площ 47,10 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

Етаж 01 – кота +2,65м. (Сграда А)

 • АП.1 – обща площ 65,12 кв.м.(чиста площ 55,20 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.2 – обща площ 66,02 кв.м.(чиста площ 55,95 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.3 – обща площ 65,57 кв.м.(чиста площ 55,58 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.4 – обща площ 60,52 кв.м.(чиста площ 51,30 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.5 – обща площ 90,01 кв.м.(чиста площ 76,30 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.6 – обща площ 66,83 кв.м.(чиста площ 56,65 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.7 – обща площ 97,03 кв.м.(чиста площ 82,25 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

Етаж 02 – кота +5,50м. (Сграда А)

 • АП.8 – обща площ 65,12 кв.м.(чиста площ 55,20 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.9 – обща площ 66,02 кв.м.(чиста площ 55,95 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.10 – обща площ 65,57 кв.м.(чиста площ 55,58 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.11 – обща площ 60,52 кв.м.(чиста площ 51,30 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.12 – обща площ 90,01 кв.м.(чиста площ 76,30 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.13 – обща площ 66,83 кв.м.(чиста площ 56,65 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.14 – обща площ 97,03 кв.м.(чиста площ 82,25 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

Етаж 03 – кота +8,35м. (Сграда А)

 • АП.15 – обща площ 65,12 кв.м.(чиста площ 55,20 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.16 – обща площ 66,02 кв.м.(чиста площ 55,95 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.17 – обща площ 65,57 кв.м.(чиста площ 55,58 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.18 – обща площ 60,52 кв.м.(чиста площ 51,30 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.19 – обща площ 90,01 кв.м.(чиста площ 76,30 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.20 – обща площ 66,83 кв.м.(чиста площ 56,65 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.21 – обща площ 97,03 кв.м.(чиста площ 82,25 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

Етаж 04 – кота +11,60м. (Сграда А)

 • АП.22 – обща площ 55,51 кв.м.(чиста площ 47,05 кв.м), двустаен с покривна тераса – 8,10 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.23 – обща площ 59,81 кв.м.(чиста площ 50,70 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.24 – обща площ 59,64 кв.м.(чиста площ 66,97 кв.м), двустаен с покривна тераса – 5,90 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.25 – обща площ 51,32 кв.м.(чиста площ 43,50 кв.м), двустаен с покривна тераса – 6,00 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.26 – обща площ 76,98 кв.м.(чиста площ 65,25 кв.м), тристаен с покривна тераса – 11,15 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.27 – обща площ 66,65 кв.м.(чиста площ 56,50 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.28 – обща площ 85,71 кв.м.(чиста площ 72,65 кв.м), тристаен с покривна тераса – 9,65 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 05 – кота +14,05м. (Сграда А)

 • АП.29 – обща площ 55,46 кв.м.(чиста площ 47,01 кв.м), двустаен с покривна тераса – 8,43 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.30 – обща площ 42,12 кв.м.(чиста площ 35,70 кв.м), едностаен – ПРОДАДЕН

 • АП.31 – обща площ 60,87 кв.м.(чиста площ 51,60 кв.м), двустаен с покривна тераса – 6,00 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.32 – обща площ 43,53 кв.м.(чиста площ 36,90 кв.м), едностаен с покривна тераса – 6,60 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.33 – обща площ 73,73 кв.м.(чиста площ 62,50 кв.м), тристаен с покривна тераса – 7,00 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.34 – обща площ 59,58 кв.м.(чиста площ 50,50 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.35 – обща площ 77,04 кв.м.(чиста площ 65,30 кв.м), тристаен с покривна тераса – 8,80 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 06 – кота +16,90м. (Сграда А)

 • АП.36 – обща площ 43,65 кв.м.(чиста площ 37,00 кв.м), едностаен с покривна тераса – 8,20 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.37 – обща площ 38,46 кв.м.(чиста площ 32,60 кв.м), едностаен – ПРОДАДЕН

 • АП.38 – обща площ 57,33 кв.м.(чиста площ 48,60 кв.м), двустаен с покривна тераса – 5,70 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.39 – обща площ 56,04 кв.м.(чиста площ 47,50 кв.м), двустаен с покривна тераса – 9,86 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.40 – обща площ 49,55 кв.м.(чиста площ 42,00 кв.м), едностаен с покривна тераса – 4,87 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.41 – обща площ 62,17 кв.м.(чиста площ 52,70 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.42 – обща площ 59,81 кв.м.(чиста площ 50,70 кв.м), двустаен с покривна тераса – 9,30 кв.м –ПРОДАДЕН

Етаж 07 – кота +19,75м. (Сграда А)

 • АП.43 – обща площ 63,71 кв.м.(чиста площ 54,00 кв.м), двустаен с покривна тераса – 8,18 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.44 – обща площ 59,22 кв.м.(чиста площ 50,20 кв.м), двустаен с покривна тераса – 6,53 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.45 – обща площ 85,29 кв.м.(чиста площ 72,30 кв.м), тристаен с покривна тераса – 17,30 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.46 – обща площ 59,58 кв.м.(чиста площ 50,50 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.47 – обща площ 54,33 кв.м.(чиста площ 46,05 кв.м), двустаен с покривна тераса – 11,30 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 08 – кота +23,20м. (Сграда А)

 • АП.48 – обща площ 62,76 кв.м.(чиста площ 53,20 кв.м), двустаен с покривна тераса – 8,10 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.49 – обща площ 42,06 кв.м.(чиста площ 35,65 кв.м), едностаен с покривна тераса – 6,35 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.50 – обща площ 45,56 кв.м.(чиста площ 38,62 кв.м), едностаен – с покривна тераса – 12,30 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.51 – обща площ 66,77 кв.м.(чиста площ 56,60 кв.м), двустаен с покривна тераса – 17,55 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.52 – обща площ 39,76 кв.м.(чиста площ 33,70 кв.м), едностаен с покривна тераса – 11,70 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 09 – кота +25,45м. (Сграда А)

 • АП.53 – обща площ 40,70 кв.м.(чиста площ 34,50 кв.м), едностаен с покривна тераса – 12,20 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.54 – обща площ 43,18 кв.м.(чиста площ 36,60 кв.м), едностаен с покривна тераса – 16,35 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.55 – обща площ 60,23 кв.м.(чиста площ 51,05 кв.м), двустаен с покривна тераса – 23,85 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.56 – обща площ 41,64 кв.м.(чиста площ 35,30 кв.м), едностаен с покривна тераса – 18,00 кв.м – ПРОДАДЕН

Сграда „Б“

Етаж 01 – кота +1,45м. (Сграда Б)

 • АП.1 – обща площ 72,36 кв.м.(чиста площ 61,25 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.2 – обща площ 103,70 кв.м.(чиста площ 87,78 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.3 – обща площ 101,33 кв.м.(чиста площ 85,77 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.4 – обща площ 70,35 кв.м.(чиста площ 59,55 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

Етаж 02 – кота +4,30м. (Сграда Б)

 • АП.5 – обща площ 72,36 кв.м.(чиста площ 61,25 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.6 – обща площ 103,70 кв.м.(чиста площ 87,78 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.7 – обща площ 101,33 кв.м.(чиста площ 85,77 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.8 – обща площ 70,35 кв.м.(чиста площ 59,55 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

Етаж 03 – кота +7,15м. (Сграда Б)

 • АП.9 – обща площ 72,36 кв.м.(чиста площ 61,25 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.10 – обща площ 103,70 кв.м.(чиста площ 87,78 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.11 – обща площ 101,33 кв.м.(чиста площ 85,77 кв.м), тристаен – ПРОДАДЕН

 • АП.12 – обща площ 70,35 кв.м.(чиста площ 59,55 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

Етаж 04 – кота +10,00м. (Сграда Б)

 • АП.13 – обща площ 65,57 кв.м.(чиста площ 55,50 кв.м), двустаен с покривна тераса – 5,76 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.14 – обща площ 65,69 кв.м.(чиста площ 55,60 кв.м), двустаен с покривна тераса – 3,04 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.15 – обща площ 61,79 кв.м.(чиста площ 52,30 кв.м), двустаен с покривна тераса – 10,27 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.16 – обща площ 57,47 кв.м.(чиста площ 48,87 кв.м), двустаен – ПРОДАДЕН

 • АП.17 – обща площ 60,09 кв.м.(чиста площ 50,86 кв.м), двустаен с покривна тераса – 5,76 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 05 – кота +12,85м. (Сграда Б)

 • АП.18 – обща площ 65,50 кв.м.(чиста площ 55,44 кв.м), двустаен с покривна тераса – 6,50 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.19 – обща площ 80,05 кв.м.(чиста площ 67,76 кв.м), тристаен с покривна тераса – 6,36 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.20 – обща площ 76,67 кв.м.(чиста площ 64,90 кв.м), тристаен с покривна тераса – 6,23 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.21 – обща площ 59,14 кв.м.(чиста площ 50,06 кв.м), двустаен с покривна тераса – 5,45 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 06 – кота +15,50м. (Сграда Б)

 • АП.22 – обща площ 65,16 кв.м.(чиста площ 55,15 кв.м), двустаен с покривна тераса – 17,78 кв.м –ПРОДАДЕН

 • АП.23 – обща площ 92,01 кв.м.(чиста площ 77,88 кв.м), тристаен с покривна тераса – 23,07 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.24 – обща площ 62,28 кв.м.(чиста площ 52,72 кв.м), двустаен с покривна тераса – 15,84 кв.м – ПРОДАДЕН

Етаж 07 – кота +18,15м. (Сграда Б)

 • АП.25 – обща площ 81,18 кв.м.(чиста площ 68,71 кв.м), тристаен с покривна тераса – 32,84 кв.м – ПРОДАДЕН

 • АП.26 – обща площ 70,13 кв.м.(чиста площ 59,36 кв.м), двустаен с покривна тераса – 30,40 кв.м –ПРОДАДЕН

За допълнителна информация - +359 (0) 885 400 400, +359 895451703