Изберете етаж.

Секция А – Етаж 00 – кота +1.00

Секция А – Етаж 01 – кота +3.90

Секция А – Етаж 02 – кота +6.80

Секция А – Етаж 03 – кота +9.70

Секция А – Етаж 04 – кота +12.60

Секция А – етаж 05 – кота +15.50м.

Секция А – етаж 06 – кота +18.40м.

Изберете друга секция

За допълнителна информация - +359 (0) 885 400 400, +359 (0) 895451703