Изберете етаж.

Секция В – Партер – кота -2.90

Секция В – Етаж 01 – кота ±0.00

Секция В – Етаж 02 – кота +2.90

Секция В – Етаж 03 – кота +5.80

Секция В – Етаж 04 – кота +8.70

Секция В – Етаж 05 – кота +11.60

Изберете друга секция

За допълнителна информация - +359 (0) 885 400 400, +359 (0) 895451703