Изберете етаж.

Секция Б – Етаж 01 – кота ±0.00

Секция Б – Етаж 02 – кота +2.90

Секция Б – Етаж 03 – кота +5.80

Секция Б – Етаж 04 – кота +8.70

Секция Б – Етаж 05 – кота +11.60

Секция Б – етаж 06 – кота +14.50м.

Изберете друга секция

За допълнителна информация - +359 (0) 885 400 400, +359 (0) 895451703