Изберете етаж.

Секция Б – Етаж 00 – кота +1.00

Секция Б – Етаж 01 – кота +3.90

Секция Б – Етаж 02 – кота +6.80

Секция Б – Етаж 03 – кота +9.70

НЯМА СВОБОДНИ АПАРТАМЕНТИ

Секция Б – Етаж 04 – кота +12.60

НЯМА СВОБОДНИ АПАРТАМЕНТИ

Секция Б – етаж 05 – кота +15.50м.

НЯМА СВОБОДНИ АПАРТАМЕНТИ

Секция Б – етаж 06 – кота +18.40м.

НЯМА СВОБОДНИ АПАРТАМЕНТИ
Изберете друга секция

За допълнителна информация - +359 (0) 885 400 400, +359 (0) 895451703