Изберете етаж.

Секция Б – Етаж 00 – кота +0.50

Секция Б – Етаж 01 – кота +3.40

Няма свободни апартаменти

Секция Б – Етаж 02 – кота +6.30

Секция Б – Етаж 03 – кота +9.20

Няма свободни апартаменти

Секция Б – Етаж 04 – кота +12.10

Секция Б – етаж 05 – кота +15.00м.

Няма свободни апартаменти

Секция Б – етаж 06 – кота +17.90м.

Няма свободни апартаменти
Изберете друга секция

За допълнителна информация - +359 (0) 885 400 400, +359 (0) 895451703