Довършителните работи вървят и от външна страна в Младост