Skip to main content

ОБЕКТИ „МУР 1“ и „МУР 2“ ВЕЧЕ СА С АКТ 16!

Нашите обекти на ул. Мур № 9 (Мур 1) и ул. Мур № 13 (Мур 2) – Жилищни сгради с гаражи – вече имат издадено Удостоверение за въвеждане в експлоатация!

В двата обекта има към момента 6 бр. апартаменти в продажба. Ако проявявате интерес, моля изберете „Обекти в строеж“ или „Изпълнени обекти“