Skip to main content

СофБулТрейд

Основната дейност на фирмата е насочена в строителството на многофамилни и еднофамилни жилищни сгради в град София и продажбата на собствени апартаменти, гаражи, магазини и офиси.

Софбултрейд инвестира в изграждането на жилищни кооперации, като се стреми да затвори целия цикъл от “първа копка” до продажбата на вече новоизградените имоти и по този начин да създаде директна връзка със своите клиенти и успешно да посрещне потребностите на пазара от качество и конкурентни цени.

Главната цел на фирмата е качествено строителство, изпълнено в срок и съобразено с всички изисквания за вътрешнофирмен контрол и строителни стандарти.

За последните четири години фирмата е изградила като инвеститор и строител три кооперации в кв. Овча купел, а понастоящем е насочила своите усилия в изграждането на жилищна сграда с апартаменти и гаражи в кв. Кръстова вада, град София.

10
Изпълнени Сгради
2
Сгради в Строеж
290
Продадени Апартаменти